Da har Folkestad vel fått en egen E-post adresse
som omhandler utleie å eventuelle spørsmål dere
måtte ha. Adressen er følgende
Utleie@folkestadvel.no
Nettsiden er under konstruksjon, kom tilbake
senere for å se den nye nettsiden vår
Arrangementer I 2017
Folkestad vel Inviterer til Juletrefest
Lørdag 7 Januar Kl 1500 -1730 på
Varden Selskapslokale,ta med eventuelle kake rester etter julen, brus å
kaffe blir servert
det blir loddsalg, kanskje nissen kommer innom varden om det er noen
snille barn tilstede.
Alle er Velkommen!
Tidligere arrangementer i 2016
Arr: Folkestad vel og Holmsbu Vel
Copyright © Folkestad Vel    Kontakt: Utleie@folkestadvel.no
Onsdag 15/03/2017
På Varden
Saksliste
1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av  møteleder og referent
3. Valg av 2 til og underskrive protokollen
4. Årsberetningen
5. Status komiteer
6. Regnskap
7. Valg
8. Innkommne saker
Hvis du ikke mottar info på e-post eller sms, er det fordi vi mangler din e-postadresse
eller mobilnummer.
Opplysninger om dette sendes til
 eller
Vi har i 2016 fått et stort økonomisk bidrag fra grasrotandelen. vil du være med å støtte?
Registrer din grasrotandel på Folkestad Vel, org nr 997958802.
En stor takk til de som alt har gjort det.
Så ønsker vi alle velkommen på kommende årsmøte!
Årsmøte i Folkestad Vel
For å lese Revisjonsberetningen å regnskapet For året 2016   Trykk Her
NMK Hurum og Røyken har hatt sit Årlige Julebord hos oss                        Tidligere i Desember 2016
For å Lese Årsberetningen 2016 for Folkestad vel  Trykk her
Da har Folkestad vel fått en egen E-post adresse
som omhandler utleie å eventuelle spørsmål dere
måtte ha. Adressen er følgende
Utleie@folkestadvel.no
Nettsiden er under konstruksjon, k
senere for å se den nye nettsiden vår
Arrangementer I 2017
Folkestad vel Inviterer til Juletrefest
Varden Selskapslokale,ta med eventuelle kake rester etter julen, brus å
det blir loddsalg, kanskje nissen kommer innom varden om det er noen
snille barn tilstede.
Alle er Velkommen!
Tidligere arrangementer i 2016
Arr: Folkestad vel og Holmsbu Vel
Copyright © Folkestad Vel    Kontakt: Utleie@folkestadvel.no
Saksliste
1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av  møteleder og referent
3. Valg av 2 til og underskrive protokollen
4. Årsberetningen
5. Status komiteer
6. Regnskap
7. Valg
8. Innkommne saker
Hvis du ikke mottar info på e-post eller sms, er det fordi vi mangler din e-postadresse
eller mobilnummer.
Opplysninger om dette sendes til
Vi har i 2016 fått et stort økonomisk bidrag fra grasrotandelen. vil du være med å støtte?
Registrer din grasrotandel på Folkestad Vel, org nr 997958802.
En stor takk til de som alt har gjort det.
Så ønsker vi alle velkommen på kommende årsmøte!
Årsmøte i Folkestad Vel
For å lese Revisjonsberetningen å regnskapet For året 2016
NMK Hurum og Røyken har hatt sit Årlige Julebord hos oss                        Tidligere i Desember 2016
Da har Folkestad vel fått en egen E-post adresse
som omhandler utleie å eventuelle spørsmål dere
måtte ha. Adressen er følgende
Utleie@folkestadvel.no
Nettsiden er under konstruksjon, kom tilbake
senere for å se den nye nettsiden vår
Arrangementer I 2017
Folkestad vel Inviterer til Juletrefest
Lørdag 7 Januar Kl 1500 -1730 på
Varden Selskapslokale,ta med eventuelle kake rester etter julen, brus å
kaffe blir servert
det blir loddsalg, kanskje nissen kommer innom varden om det er noen
snille barn tilstede.
Alle er Velkommen!
Tidligere arrangementer i 2016
Arr: Folkestad vel og Holmsbu Vel
Copyright © Folkestad Vel    Kontakt: Utleie@folkestadvel.no
Saksliste
1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av  møteleder og referent
3. Valg av 2 til og underskrive protokollen
4. Årsberetningen
5. Status komiteer
6. Regnskap
7. Valg
8. Innkommne saker
Hvis du ikke mottar info på e-post eller sms, er det fordi vi mangler din e-postadresse
eller mobilnummer.
Opplysninger om dette sendes til
 eller
Vi har i 2016 fått et stort økonomisk bidrag fra grasrotandelen. vil du være med å støtte?
Registrer din grasrotandel på Folkestad Vel, org nr 997958802.
En stor takk til de som alt har gjort det.
Så ønsker vi alle velkommen på kommende årsmøte!
Årsmøte i Folkestad Vel
For å lese Revisjonsberetningen å regnskapet For året 2016
NMK Hurum og Røyken har hatt sit Årlige Julebord hos oss                        Tidligere i Desember 2016